XL Национална олимпиада по информатика, 2024 година


Национален кръг на Националната олимпиада по информатика, 8 - 11 март 2024 година

Протоколи за класиране по групи: AB, A, B, C, D, E

Протоколи за класиране по групи при момичета: AB, A, B, C, D, E

Протокол за лауреати

 

Група AB (9-12 клас)

Група C (7-8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4-5 клас)

Националният кръг се проведе в Хасково с два състезателни дни на 9 март (събота) и 10 март (неделя). Училище-домакин бе ПМГ "Акад. Боян Петканчин".

Видео на олимпиадата: линк

За подробности и важна информация (вкл. условия за настаняване) следете страницата на турнира: линк

Описание на състезателната среда и правилата за събмитване може да прочетете тук: линк

Приложения:


08.02.2024 20:35 25.03.2024 15:28
Областен кръг на Националната олимпиада по информатика, 5 февруари 2024 година

Окончателно класиране по групи: A, B, C, D, E
 

Беше открита грешка в checker-а на задача B2_help и се извърши претестване, в следствие на което се промениха резултатите на 4 участници. Националната комисия взе решение да признае резултатите след претестването за окончателни в група В, което не променя класираните участници за националния кръг.


Група A (11-12 клас)

Група B (9-10 клас)

Група C (7-8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4-5 клас)

Съгласно план-графика на МОН, Областният кръг на Националната олимпиада по информатика се проведе на 5 февруари 2024 г. с начало 9:00 часа. Състезанието беше организирано по региони в определени училища-координатори едновременно в цялата страна. Учениците работят в контролирана среда с наличие на квестори. Националната комисия поддържа компютърна проверяваща система, чрез която всеки състезател изпраща своите решения по време на състезанието. Комуникацията с тази система става чрез интернет, като областните комисии трябва задължително да осигурят достъп от компютрите на състезателите само до определени IP-адреси. Националната комисия подготвя темите за областния кръг, които стават достъпни за състезателите чрез компютърната система за дистанционно провеждане на състезанието.

В срок до 29 януари 2024 г. отговорниците от всеки регион трябва да изпратят до председателя на Националната комисия попълнената таблица по образеца и указанията, дадени по-долу. 

Приложения:


10.01.2024 09:00 08.02.2024 19:59
Общински кръг на Националната олимпиада по информатика, до 7 януари 2024 година

Група A (11-12 клас)

Група B (9-10 клас)

Група C (7-8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4-5 клас)

Съгласно план-графика на МОН, Общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябва да бъде проведен до 7 януари 2024 г.

Националната комисия публикува тук (и в сайта keleved.com) в 8:30 часа на 7 януари 2024 г. (неделя) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните тук теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден. Всяка училищна комисия има правото да избере начина и времето на провеждането и след това да направи класиране и списък на допуснатите участници за следващия кръг. Времето за провеждане трябва да бъде не по-късно от 7 януари 2024 г. и провеждането да е съобразено с регламента на Олимпиадата по информатика.

По решение на училищната комисия, тя може да ползва централизирана компютърна проверяваща система BOS, която ще се осигури от Националната комисия и ще се ползва по интернет. Тези училищни комисии, които ще ползват централизираната компютърна проверяваща система BOS трябва да съобщат това на председателя на Националната конисия по информатика в срок до 22 декември 2023 г. и да изпратят списък на участващите ученици по приложения образец. Началото на олимпиадата с използване на  системата BOS ще бъде от 8:30 часа на 7 януари.

Приложения:


04.12.2023 09:00 10.01.2024 12:00