Състезания


Международен турнир по информатика за напреднали
2022

Национална олимпиада по информатика
2024 , 2023

Есенен турнир по информатика
2023 , 2022

Пролетни състезания по информатика
2023

Летен турнир по информатика
2023

Зимни състезания по информатика


Контролни състезания за разширените национални отбори
2023

Софийски турнири по информатика
https://sofiacode.com/sti