XXXV Национална олимпиада по информатика, 2019 година


Трети (национален) кръг на Националната олимпиада по информатика 2019 г.

Класиране по групи: AB, A, B, C, D, E 
Протокол за лауреати 

Разширени отбори: старши, младши

Група AB (9-12 клас) 

Група C (7-8 клас) 

Група D (6 клас) 

Група E (4-5 клас) 

От 15 до 18 март 2019 г. в град Стара Загора беше проведен Националният кръг на Националната олимпиада по информатика. Състезанието беше в два състезателни дни и обхвана възрастовите групи A, B, C, D и E. Групите A и B се състезаваха с обща тема.  

Приложения:

  • Списък на допуснатите участници до Националния кръг, 2019 г.
  • Писмо от РУО Стара Загора
  • Бланка за декларация

02.07.2024 16:07 02.07.2024 16:38
Втори (областен) кръг на Националната олимпиада по информатика 2019 г.

Класиране по групи: A, B, C, D, E 

Решения на всички участници: zip

Информация за времеви ограничения, ограничения за памет и параметри на проверяващата система: pdf

Група A (11-12 клас)

Група B (9-10 клас)

Група C (7-8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4-5 клас)

Областният кръг на Националната олимпиада по информатика беше проведен на 16 февруари 2019 г. (събота) с начало в 9:00 часа, едновременно в цялата страна. Участниците работиха върху теми, съставени от Националната комисия. Преди състезанието учениците трябва да получат разпечатани на хартия условия на задачите и общите ограничения за проверяващата система и за времевите ограничения по задачи.

Състезателите работиха без наличие на мрежова среда. След завършване на състезанието беше извършена проверката на решенията от Националната комисия чрез проверяваща система.

Приложения:


27.05.2024 15:52 27.05.2024 16:59
Първи (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика 2019 г.

Група A (11-12 клас)

Група B (9-10 клас)

Група C (7-8 клас)

  • Условия на задачите: perm, lica, seq
  • Анализи на задачите: perm, lica, seq
  • Тестове и авторски решения: perm, lica, seq

Група D (6 клас)

Група E (4-5 клас)

Съгласно план-графика на МОН Общинският кръг на Националната олимпиада  по информатика трябва да бъде проведен до 5 януари 2019 г. Националната комисия изготвя теми, които могат да бъдат използвани при желание от страна на организаторите за провеждане на състезанието. Темите бяха публиквани тук и в keleved.com в 8:30 часа на 5 януари 2019 г. (събота).

За проверка на работите организаторите можеха да ползват системата: [http://noi.sofiacode.com/home]

Инструкции: В началната страница въвеждате име, което да е различно от вече използваните. След това виждате кратка инструкция, как да подготвите zip файл.  Тук е zip файл със сорсовете на журито. В него във всяка от папките A, B, C, D, E трябва да добавите папки за всеки състезател с негови сорсове. Тези папки трябва да са именувани с инициали на състезателя. След събмитване направете refresh в браузера.


27.05.2024 15:33 27.05.2024 15:33