Школи за подготовка на разширените национални отбори, 2024 година


Лагер-школа за подготовка на разширените отбори, Банкя, 21 - 26 юни 2024 година

Група A (старша възраст) 

Група C (младша възраст)

Група G (момичета)

Workshop, организиран от спонсора QuantCo: презентация

Лагер-школата е предназначена за подготовка на трите разширени национални отбора - старша възраст, младша възраст и отбор момичета за участието им в международните състезания по информатика. Ден за пристигане беше 21 юни, а ден за отпътуване беше 26 юни. Всички участници бяха настанени в НЦПКПС в гр. Банкя (част от административен район Банкя на град София) на адрес: Банкя, ул. “Княз Борис I” №7.

Желателно е учениците да си носят лаптопи.

Приложения:

  • Програма
  • Списък на участващите ученици по градове и по групи
  • Списък на преподавателите, треньорите и ръководителите

18.06.2024 10:57 16.07.2024 18:25