НОВИНИ

Компилатори, редактори и справочници
за състезанията по програмиране
 
 
 
 
Ранглиста за 2022-2023 уч. година
 
Ранглиста за 2022-2023 уч. година. Включени са точките от Областния и Националния кръг на Олимпиадата по информатика, и от Националните есенен, пролетен и летен турнири.
 
Ранглиста момичета за 2022-2023 уч. година.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ОТЛИЧНИ
ПОСТИЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА И НА
НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА ПРЕЗ 2023 г.

Министерството на образованието и науката издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛАУРЕАТ на всички ученици от 12 клас, които са включени в Протокол за лауреатите на Националния кръг на Националната олимпиада по информатика, 11 - 12 март 2023 г., Протокол за лауреати от пролетните състезания по информатика и Протокол за лауреати от летния турнир по информатика.

Учениците от 11 клас, включени в горните Протоколи ще получат Удостоверенията си през следващата учебна 2023-2024 година след получаване на диплома за завършено средно образование.

Учениците от 12. клас, които имат оценки от 5,50 до 5,99 могат да получат СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за отлични резултати. За получаването и на двата документа е нужно да изпратите на г-жа Ралица Войнова, държавен експерт в МОН сканирана диплома за завършено средно образование на адрес: r.voinova@mon.bg (служ. тел. 02-9217-4830). Ще съобщим, когато документите са готови. Те се получават лично в регистратурата в сградата на МОН. Относно условията на университетите за признаването на тези документи, можете да се информирате в Правилниците на съответния университет.

 

ПРОВЕДЕНИ СЪСТЕЗАНИЯ:
 

Национален летен турнир по информатика, Пловдив, 2-4 юни 2023 г.

Протоколи за класиране: A, B, C, D, E.
Протоколи за класиране момичета: A, B, C, D, E.
Лауреати

Резултати от проверяващата система: A, B, C, D, E.
Резултати от проверяващата система за контролното състезание: AK, CK.
Резултати от проверяващата система за тренировъчното състезание: GT.

Група А
Задачи
A1_treeq, A2_xor, A3_rectangle
Тестове и авторски решения
A1_treeq, A2_xor, A3_rectangle
Събмити на състезателите

Група B
Задачи
B1_setmax, B2_secretary, B3_points
Тестове и авторски решения
B1_setmax, B2_secretary, B3_points
Събмити на състезателите

Група C
Задачи
C1_break, C2_destinations, C3_sumi
Тестове и авторски решения
C1_break, C2_destinations, C3_sumi
Събмити на състезателите

Група
D
Задачи
D1_anotherGame, D2_beautiful, D3_flowers
Тестове и авторски решения
D1_anotherGame, D2_beautiful, D3_flowers
Събмити на състезателите

Група E
Задачи
E1_key, E2_merge, E3_derby
Тестове и авторски решения
E1_key, E2_merge, E3_derby
Събмити на състезателите

Контролно старши отбор
Задачи
AK1_lcm, AK2_sad, AK3_robots
Тестове и авторски решения
AK1_lcm, AK2_sad, AK3_robots
Събмити на състезателите

Контролно младши отбор
Задачи
CK1_chemist, CK2_sabotage, CK3_swaps
Тестове и авторски решения
CK1_chemist, CK2_sabotage, CK3_swaps
Събмити на състезателите

Тренировъчно отбор-момичета
Задачи
GT1_marica, GT2_sabotage, GT3_swaps, GT4_words
Тестове и авторски решения
GT1_marica, GT2_sabotage, GT3_swaps, GT4_words
Събмити на състезателите
 

Националният летен турнир по информатика се състоя в Пловдив. Денят на състезанието беше събота, 3 юни 2023 г. На следващия ден (неделя) са контролните състезания за разширените национални отбори - старши и младши, и тренировъчното състезание за разширения отбор - момичета.

Учениците от разширения отбор - старша възраст трябва да бъдат регистрирани в група A за турнира и учениците от разширения отбор - младша възраст трябва да бъдят регистрирани в група C. Участничките в националния отбор - момичета, както и от разширения отбор - момичета могат по своя желание да се регистрират в група B, ако са ученички от 9 или 10 клас. Тренировъчното състезание в неделя е задължително за националния отбор - момичета.

Писмо от РУО
Квоти по региони
Приложения към писмото

Предварителна програма

 

XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране,
Бургас, 13 май 2023 г.

Домакин на събитието е Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ под патронажа на кмета на град Бургас. По време на олимпиадата ще се проведе също и дистанционно състезание по програмиране за ученици. За повече подробности вижте сайта на олимпиадата: https://bcpc.eu/XXXV/ 

 

Ученическо състезаниe по програмиране CODE@BURGAS,
Бургас, 13 май 2023 г.

Бургаският свободен университет и Община Бургас организират ученическо състезание по програмиране, което ще се проведе онлайн на 13 май 2023 г. от 10:00 до 15:00 часа. В него могат да участват ученици от 4 до 12 клас, разпределени в три възрастови групи: А (10-12 клас), B (7-9 клас) и C (4-6 клас).

Оценяването се извършва чрез състезателната система: https://spoj.bfu.bg

Повече информация за участието, регламент и условия са публикувани в официалния сайт на състезанието:
http://www.codeburgas.com

 

Пролетни състезания по информатика, Велико Търновo,
28 - 30 април 2023 г.

Протоколи за класиране: A, B, C, D, E.
Протоколи за класиране момичета: A, B, C, D, E.
Лауреати

Забележка: Поради претестване на зад. D2 има малки промени в протоколите за класиране в група D и група D-момичета (направете refresh на браузера). Може да сравните със старите версии: old_D.pdf и old_D_m.pdf.

Контролно състезание - резултати от проверяващата система: AK, CK, GK.

Група А
Задачи:
A1_sequence, A2_work, A3_inequalities
Тестове и авторски решения: A1_sequence, A2_work, A3_inequalities
Събмити на състезателите

Група B
Задачи:
B1_schedule, B2_inversions, B3_stations
Тестове и авторски решения: B1_schedule, B2_inversions, B3_stations
Събмити на състезателите

Група C
Задачи:
C1_connect, C2_marvel, C3_parade
Тестове и авторски решения: C1_connect, C2_marvel, C3_parade
Събмити на състезателите

Група D
Задачи: D1_alike, D2_rect, D3_pretty
Тестове и авторски решения:
D1_alike, D2_rect, D3_pretty
Събмити на състезателите

Група Е
Задачи: E1_trivia, E2_norep, E3_loaf
Тестове и авторски решения:
E1_trivia, E2_norep, E3_loaf
Събмити на състезателите

Контролно старши отбор
Задачи:
AK1_maxpath, AK2_enchoveka, AK3_triangles
Тестове и авторски решения:
AK1_maxpath, AK2_enchoveka, AK3_triangles
Събмити на състезателите

Контролно младши отбор
Задачи: CK1_awarding, CK2_gcd_sequences, CK3_red
Тестове и авторски решения: CK1_awarding, CK2_gcd_sequences, CK3_red
Събмити на състезателите

Контролно отбор момичета
Задачи: GK1_awarding, GK2_gcd_sequences, GK3_red, GK4_rover
Тестове и авторски решения: GK1_awarding, GK2_gcd_sequences, GK3_red, GK4_rover
Събмити на състезателите

 

Пролетните състезания по информатика се проведоха в град Велико Търново. Денят на състезанието е събота, 29 април 2023 г. На следващия ден (неделя) са контролните състезания за разширените национални отбори. Учениците от разширения отбор - старша възраст и от отбор - момичета трябва да бъдат регистрирани в група A. Учениците от разширения отбор - младша възраст трябва да бъдят регистрирани в група C. Училище-домакин е ПМГ „Васил Друмев” (www.pmgvt.org).

Писмо от РУО
Приложения към писмото

Регламент за провеждане на националните състезания по информатика
Квоти по региони

Програма
Препоръчителен списък на хотели

 

Sofia OPEN – открито първенство на София по информатика,
3 април 2023 г.

Десетото издание на Sofia OPEN – откритото първенство на София по информатика за ученици, се проведе на 3 април 2023 г. в Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. За повече подробности за турнира – посетете официалната му страница.

 

Национален кръг на Националната олимпиада по информатика,
София, 10 - 12 март 202
3 година

Резултати от проверяващата система за ден 1:  AB, C, D, E.
Резултати от проверяващата система за ден 2:  AB, C, D, E.

Протоколи: A, B, C, D, E
Протоколи момичета: A, B, C, D, E
Общо класиране:
AB, AB момичета
Разширени отбори: старши, момичета, младши

Лауреати

Група АB - ден 1
Задачи: A1_square_free, A2_pravetz, A3_sums
Тестове и авторски решения: A1_square_free, A2_pravetz, A3_sums
Събмити на състезателите

Група C - ден 1
Задачи: C1_skobi, C2_optimize, C3_binary
Тестове и авторски решения: C1_skobi, C2_optimize, C3_binary
Събмити на състезателите

Група D - ден 1
Задачи: D1_wall, D2_brackets, D3_escape
Тестове и авторски решения: D1_wall, D2_brackets, D3_escape
Събмити на състезателите

Група E - ден 1
Задачи: E1_towers, E2_painting, E3_divs
Тестове и авторски решения: E1_towers, E2_painting, E3_divs
Събмити на състезателите

Група АB - ден
2
Задачи: A4_path, A5_graph, A6_crption
Тестове и авторски решения: A4_path, A5_graph, A6_crption
Събмити на състезателите

Група C - ден
2
Задачи: C4_strcnt, C5_gateways, C6_travelling
Тестове и авторски решения: C4_strcnt, C5_gateways, C6_travelling
Събмити на състезателите

Група D - ден
2
Задачи: D4_nice, D5_sightseeing, D6_snake
Тестове и авторски решения: D4_nice, D5_sightseeing, D6_snake
Събмити на състезателите

Група E - ден
2
Задачи: E4_Mu2Add, E5_row, E6_skycraper
Тестове и авторски решения: E4_Mu2Add, E5_row, E6_skycraper
Събмити на състезателите
 

Националният кръг беше проведен в София с два състезателни дни на 11 март (събота) и 12 март (неделя). Училище-домакин е Софийската математическа гимназия.

Съобщение: Състезанието и за двата състезателни дни започва в 8:30 часа.

Списък на класираните ученици
Предварителна програма
Регламент на Олимпиадата по информатика

Разпределение на състезателите по зали и работни места
Инструкция за състезателя и за квестора

 

Областен кръг на Националната олимпиада по информатика,
4 февруари 202
3 година

Протоколи за класиране: A, B, C, D, E.

Резултати от проверяващата система: A, B, C, D, E.

Група А
Задачи:
A1_common, A2_ranking, A3_train
Тестове и авторски решения:
A1_common, A2_ranking, A3_train
Събмити на състезателите

Група B
Задачи: B1_sum, B2_min, B3_highways
Тестове и авторски решения: B1_sum, B2_min, B3_highways
Събмити на състезателите

Група C
Задачи: C1_alternative, C2_mindiff, C3_sequences
Тестове и авторски решения: C1_alternative, C2_mindiff, C3_sequences
Събмити на състезателите

Група D
Задачи: D1_brackets, D2_minesweeper, D3_red
Тестове и авторски решения: D1_brackets, D2_minesweeper, D3_red
Събмити на състезателите

Група E
Задачи: E1_guessn, E2_norepeats, E3_tasks
Тестове и авторски решения: E1_guessn, E2_norepeats, E3_tasks
Събмити на състезателите


Съгласно план-графика на МОН, Областният кръг на Националната олимпиада по информатика беше проведен на 4 февруари 2023 г. с начало 9:00 часа. Състезанието беше организирано по региони в определени училища-координатори едновременно в цялата страна. Учениците работят в контролирана среда с наличие на квестори. Националната комисия поддържа компютърна проверяваща система, чрез която всеки състезател изпраща своите решения по време на състезанието. Комуникацията с тази система става чрез интернет, като областните комисии трябва задължително да осигурят достъп от компютрите на състезателите само до определени IP-адреси. Националната комисия подготвя темите за областния кръг, които стават достъпни за състезателите чрез компютърната система за дистанционно провеждане на състезанието.

Регламент на Олимпиадата по информатика
Указания за отговорниците по регионите
Приложение 1. Образец на таблица със списък на състезателите от регион (.xlsx)
Приложение 2. Инструкция за ограничаване достъпа до интернет

 

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика,
7 януари 202
3 година

Теми, подготвени от Националната комисия temi_NOI_1_2023.zip

Тестове и авторски решения: A, B, C, D, E.

Съгласно план-графика на МОН, Общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябва да бъде проведен до 7 януари 2023 г.

Националната комисия публикува тук (и в сайта
keleved.com) в 8:30 часа на 7 януари 2023 г. (събота) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните тук теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден. Всяка училищна комисия има правото да избере начина и времето на провеждането и след това да направи класиране и списък на допуснатите участници за следващия кръг. Времето за провеждане трябва да бъде не по-късно от 7 януари 2023 г. и провеждането да е съобразено с регламента на Олимпиадата по информатика.

По решение на училищната комисия, тя може да ползва компютърна проверяваща система, която се осигурява от Националната комисия.  Редът за ползване на тази система ще бъде съобщен до 14 декември за училищните комисии, които ще провеждат състезанието извън София.
 

Регламент на Олимпиадата по информатика
Провеждане на Общинския кръг в София

 

Международен есенен (IATI) и Национален есенен (НЕТИ) турнири по информатика, Шумен, 2022 г.

Протоколи за класиране: IATI Seniors, IATI Juniors
Протоколи за класиране НЕТИ: A, B, C, D, E
Протоколи за класиране НЕТИ момичета: A, B, C, D, E

Page in English for the IATI 2022

Резултати от тренировъчното състезание: A.pdf, B.pdf.
Резултати от състезателната система за ден 1: A1.pdf, B1.pdf.
Резултати от състезателната система за ден 2: A2.pdf, B2.pdf, C.pdf, D.pdf, E.pdf.

Тренировъчно състезание
Задачи: Т1_
guess, T2_disorder
Тестове и авторски решения: Т1_guess, T2_disorder
Събмити на състезателите: A0, B0

Група А първи ден
Задачи:
A1_cubes, A2_ones, A3_divide
Тестове и авторски решения:
A1_cubes, A2_ones, A3_divide
Събмити на състезателите

Група А втори ден
Задачи:
A4_reorder, A5_fork, A6_lifts
Тестове и авторски решения:
A4_reorder, A5_fork, A6_lifts
Събмити на състезателите

Група B първи ден
Задачи: B1_coins, B2_garden, B3_rich_num
Тестове и авторски решения: B1_coins, B2_garden, B3_rich_num
Събмити на състезателите

Група B втори ден
Задачи: B4_connect, B5_expedition, B6_sorting
Тестове и авторски решения: B4_connect, B5_expedition, B6_sorting
Събмити на състезателите

Група C
Задачи: C1_divide, C2_expedition, C3_outfit
Тестове и авторски решения: C1_divide, C2_expedition, C3_outfit
Събмити на състезателите

Група D
Задачи: D1_prod, D2_numbers, D3_recover
Тестове и авторски решения: D1_prod, D2_numbers, D3_recover
Събмити на състезателите

Група E
Задачи: E1_boening, E2_clock, E3_minimize
Тестове и авторски решения: E1_boening, E2_clock, E3_minimize
Събмити на състезателите

 

Международният есенен турнир се проведе от 23 до 27 ноември 2022 г., а Националният есенен турнир - от 25 до 27 ноември 2022 г. Международният турнир е с два състезателни дни (25 и 26 ноември - петък и събота), а Националният турнир има един състезателен ден (26 ноември - събота), като състезанието на Националния турнир е с общи задачи с втория състезателен ден на Международния турнир при възрастовите групи A и B. Учениците от България, които имат право и желаят да участват в младшата група на Международния турнир, трябва да бъдат регистрирани в група B за Националния турнир. Участниците в младшата група на Международния турнир трябва да са родени през 2007 г. или да са по-млади. Българските участници за международния турнир трябва да се вместват в квотите по региони, определени за националния турнир. Срокът за регистрация за двата турнира е 18 ноември 2022 г.

Покана за международния турнир
Покана за българските участници в международния турнир
Конспект за младшата група на IATI - en, bg
Сайт на Международния турнир

Писмо от РУО-Шумен за националния турнир
Приложения 1 и 2
Приложение 3 - квоти по региони
Предварителна програма на НЕТИ

Сайт на ППМГ "Нанчо Попович" - домакин на НЕТИ

 

The Challenge  – онлайн турнир

Турнирът е част от алгоритмичната инициатива "Tuesday Afternoon Club" и насочен както към студенти и ученици, така и към професионалисти с интереси в сферата на алгоритмите. Подробности и форма за регистрация може да намерите тук: https://bit.ly/3hmCnD9

Регистрацията започва от 8 ноември 2022 г. и периодът на решаване на задачите е две седмици - от 21 ноември до 4 декември.

 
Sofia OPEN – открито първенство на София по информатика за ученици

Есенното издание на Sofia OPEN – откритото първенство на София по информатика за ученици, се провежда на 12 ноември 2022 г. в Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. За повече подробности за турнира – посетете официалната  страница на Sofia OPEN.

 

Квоти за националните турнири през 2022-2023 г.

Квоти 2022-2023 г.

 
 
Школа за подготовка на националните отбори - младша възраст и отбор - момичета, Варна, 2022 г.

Материали от школата

 
 
Ранглиста за 2021-2022 уч. година
 
Ранглиста за 2021-2022 уч. година. Включени са точките от Областния и Националния кръг на Олимпиадата по информатика, и от Националните есенен, пролетен и летен турнири.
 
Ранглиста момичета за 2021-2022 уч. година.

 

Програмист ще ставам аз!
Сайт за националните състезания по информатика за ученици