НОВИНИ

Компилатори, редактори и справочници
за състезанията по програмиране
 
 
Общински кръг на Националната олимпиада по информатика, 2021 г.

Поради извънредната обстановка състезанието няма да се проведе на 10 януари.

Съгласно заповед от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазаването за измението и допълнение на заповед от 25.11.2020 г. се удължава срокът за прилагане на противоепидемичните мерки и в училищата няма да може да бъде проведено планираното състезание на 10 януари. Националната комисия няма да публикува примерни теми за общинския кръг на 10 януари, както беше обявено. Засега остава в сила заповедта на МОН от 2.12.2020 г., съгласно която общинските кръгове трябва да бъдат проведени до 2 седмици преди областния кръг. Очаквайте допълнителни съобщения тук.

Предишното съобщение тук беше:

Съгласно план-графика на МОН, Общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябва да бъде проведен до 10 януари 2021 г.  Националната комисия изготвя теми, които могат да бъдат използвани при желание от страна на организаторите (училищните комисии)  за провеждане на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват темите на Националната комисия, трябва задължително да проведат състезанието от 9:00 часа на 10 януари 2021 г. Темите ще бъдат публиквани в Инфос и в keleved.com в 8:30 часа на 10 януари 2021 г. (неделя).

Тези училищни комисии, които ще използват собствени теми за общинския кръг могат да проведат общинския кръг на дата преди 10.01.2021 г. или ако е на 10.01.2021 г., могат да изберат удобен за тях начален час.

Регламент на Националната олимпиада по информатика

За подробности относно провеждането в град София на общинския кръг по информатика, вижте заповедта на РУО София-град и съобщението в Sofiacode.
 


 
Общински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране 2020-2021 г.

Поради извънредната обстановка състезанието се премества на 6 февруари 2021 г.

Започва ново състезание. То ще бъде върху материала изучаван в 3 и 4 клас от задължителната подготовка по предмета "компютърно моделиране". Тази година състезанието ще се проведе за учениците от 4 клас и ще бъде в три кръга: Общински, Областен и Национален.

Съгласно календарния план и промяната в него, наложена от извънредната обстановка, Общинският кръг трябва да бъде проведен до 6 февруари 2021 г. (събота). Според регламента на състезанието училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг. Желателно е темата от задачи да се изготви от училищната комисия, отчитайки степента на преподадения учебен материал. Тези училищни комисии, които ще използват собствени теми за общинския кръг могат да проведат общинския кръг на дата преди 06.02.2021 г. или ако е на 06.02.2021 г., могат да изберат удобен за тях начален час.

Също съгласно регламента на състезанието Националната комисия ще подготви примерни теми за общинския кръг, които при желание могат да бъдат ползвани от училищните комисии за провеждане на обшинския кръг.  Темите ще бъдат достъпни ТУК на 06 февруари 2021 г. половин час преди началото на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия трябва да започнат състезанието с начален час точно 9:00 на 06.02.2021 г. и участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

Регламент на състезанието
Указание за общинския кръг
Заповед на МОН за промяна в графика на състезанията

Относно училищната организация и училищните комисии за провеждане на общинския кръг вижте глава 1, раздел 2  в Правилата на МОН за провеждане на олимпиадите и националните състезания
Бланка за декларация за член на училищна комисия
Бланка за декларация на родител/настойник

Примерни тренировъчни задачи за работа на скрач: Петле, Доброто, Квадрат
Примерни тренировъчни задачи за работа на коду
: Игрище
Примерни критерии за оценяваме за училищната комисия

 

 
Международен есенен (IATI) и национален есенен (НЕТИ) турнири по информатика, Шумен 2020 г.

Резултати от проверяващата система за тренировъчната сесия: A, B.

Резулати от проверяващата система за първия състезателен ден: A, B.

Резулати от проверяващата система за втория състезателен ден: A, B, C, D, E.

Архив с материали от състезанието

Класиране на IATI: A, B.

Официални проколи от НЕТИ: A, B, C, D, E.

Грамоти за момичета от НЕТИ: A, B, C, D, E.

 

Международният есенен турнир е планиран да се проведе от 19 до 22 ноември 2020 г. Националният есенен турнир според календарния план трябва да бъде от 20 до 22 ноември 2020 г. Международният турнир ще бъде с два състезателни дни (20 и 21 ноември - петък и събота), а Националният турнир ще има един състезателен ден (21 ноември - събота), като състезанието на Националния турнир ще бъде с общи задачи с втория състезателен ден на Международния турнир при възрастовите групи A и B. Учениците от България, които имат право и желаят да участват в младшата група на Международния турнир, трябва да бъдат регистрирани в група B за Националния турнир.

Поради влошената епидемична обстановка се налага и двата турнира да бъдат проведени изцяло дистанционно. Участниците от страната ще се състезават в определеното за техния регион училище. РУО Шумен ще бъде символичен домакин и ще извърши регистрацията на участниците за Националния турнир според определените квоти. Срокът за регистрация и за двата турнира е 15 ноември 2020 г.

Предвид динамично променящата се обстановка възможни са промени от всякакъв вид, включително и отлагане на турнирите. Следете съобщенията тук.

С решение на научния комитет на Международния турнир се разрешава на желаещите участници в Международния турнир да проведат първия състезателен ден вкъщи. Това не изключва и провеждането му в компютърна зала в училище, школа и пр., ако в съответния регион има определена такава.

За втория състезателен ден на Международния турнир българските участници имат избор - да го проведат вкъщи и тогава за тях няма да се зачита участие в Националния есенен турнир или да го проведат на определеното за региона място от училището-координатор за провеждане на Националния турнир и тогава участието им ще се зачита и за двата турнира: за Международния турнир и за Националния турнир. Според санитарните разпоредби, учениците, които са поставени под карантина, могат да участват само от вкъщи, т.е. карантинираните не се допускат за Националния турнир.

Отговорниците за провежадането на състезанието по региони ще имат задължението при получаване на логините и паролите за състезателната система да уредят индивидуланото им предаване на състезателите, които ще работят от вкъщи за първия и втория ден на Международния турнир, както и предварително да съдействат на тези състезатели за ограничаване достъпа до само един IP адрес, както е описано в инструкциите.

Заповед на МОН за дистанционно провеждане
Измение в регламента на турнира

Писмо от РУО Шумен
Образец на заявка за регистрация във вид на таблица (xlsx)
Образ
ец на заявка за регистрация във вид на писмо (doc)
Квоти по региони със списък на националните състезатели, които се регистрират извън квотите
Декларация за информираност и съгласие

Регламент за провеждане на националните турнири по информатика с квоти по региони
Указания за отговорниците в местата на провеждане

Покана за българските участници в Международния турнир
Правила за дистанционно провеждане на Международния турнир
Предварителна програма на Международния турнир

 

 
Квоти за националните състезания през 2020-2021 г.

Публикувани са квотите, които може да видите в раздела документи за 2020-2021 г.

 
 
Контролно подборно състезание по информатика
 
Подборното състезание за определяне съставите на националните отбори се проведе дистанционно на 25-26 юли 2020 г. Участваха учениците от разширените състави на националните отбори (младша и старша възраст). Подборното състезание беше с два състезателни дни - на 25 и на 26 юли (събота и неделя) с начало в 9:00 часа. Предвид променената обстановка, Националната комисия реши в сумата за крайното класиране да се вземат с равно тегло точките от Националния кръг и от контролните.
 
Окончателно класиране младши отбор, старши отбор
 
Материали от състезанието

 

Ранглиста за изминалата състезателна година 2019-2020
 
Ранглистата може да видите тук. За намерени грешки и други забележки, пишете на keleved@gmail.com

 
Жив архив със задачи
 
В процес на постоянно развитие е архивът със задачи,  разработван от Петър Петров и Марин Шаламанов, който вече официално е подкрепян от МОН, ИМИ-БАН, СМБ и е спонсориран от Виваком. Сега са качени и задачите от Националния кръг за 2020 г.

Посетете живия архив на новия адрес: arena.infosbg.com


НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА

Министерството на образованието и науката издава удостоверение ЛАУРЕАТ на всички ученици от 12 клас, които имат оценка Отличен 6 на олимпиадата. Учениците от 12. клас, които имат оценки от 5,50 до 5,99 могат да получат СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за отлични резултати. За получаването и на двата документа е нужно да изпратите на г-жа Ралица Войнова, главен експерт в МОН сканирана диплома за завършено средно образование на адрес: r.voinova@mon.bg (служ. тел. 02-9217-4830) в срок до 01.07.2020 г. Издадените документи се получават лично в регистратурата в сградата на МОН. Относно условията на университетите за признаването на тези документи, можете да се информирате в Правилниците на съответния университет.

 
 
Национален кръг на Националната олимпиада по информатика,
28 юни 2020 г. (неделя)
, 14:00 часа

Съгласно нова заповед на МОН във връзка с извънредната обстановка в страната, Националният кръг на олимпидата по информатика беше проведен в един състезателен ден по региони на 28 юни 2020 г., от 14:00 часа. 

Протоколи за класиране по възрастови групи A, B, C, D, E.
Общо класиране за групи A и B
Разширени национални отбори: старша възраст, младша възраст
Лауреати на Националната олимпиада

 
Вижте материалите от състезанието на страницата на Националната олимпиада 2020 г.
 
Лятна лагер-школа, организирана от Явор Никифоров

От 29-ти юли до 30-ти август 2020 г. Явор Никифоров и екип организират Лятната лагер-школа по програмиране Китен 2020! Може да изберете да участвате за една или няколко поредни седмици, а ако не Ви е страх от много кодене - елате за цял месец! Ще предложим обучения по С++ и алгоритми или по разработка на HTML5 игри! Цялата информация и записванията са на https://bit.do/kiten2020

 

Ученическо онлайн състезание по информатика на 16 май 2020 г.

Бургаският свободен университет организира онлайн състезание по информатика за ученици от всички възрастови групи. Състезанието беше проведено на 16 май 2020 г. (събота) от 10:00 часа със системата SPOJ. За резултатите от състезанието вижте  https://codeburgas.com/ и http://www.minchev.eu/codeburgas-2020-results/. Задачи от предишни състезания, организирани от Бургаския свободен университет, може да видите в сайта https://spoj.bfu.bg/contest.php

 

Национално онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев",
10 май 2020 г.

На 10 май 2020 г. (неделя) от 9:00 часа се проведе  Националното онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев" за ученици от всички възрастови групи.  Организатор на състезанието е ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” - гр. Габрово.

За участие бяха поканени всички състезатели от Областния кръг на Националната олимпиада по информатика, които имат положителен брой точки.

За повече инфорамация, посетете сайта на състезанието:  https://info-gabrovo.com/

 
 
ХХХII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране, 9 май 2020 г.

Състезанието тази година беше проведено онлайн на 9 май от 10:00 часа чрез системата HackerRank. Освен официално участващите университетски отбори, имаха възможност да участват (извън класирането и без предварителна регистрация) всички желаещи, включително и ученици. Домакин е Американският университет в България.

За подробности: https://cos.aubg.edu/events/xxxii-rsop и https://bcpc.eu/XXXII/
 

 
 
Отворено международно онлайн тренировъчно състезание за момичета

Организаторите на планираната за 2021 г. Европейска олимпиада по информатика за момичета (EGOI) предлагат трениръчно онлайн състезание. Състезанието е отворено за всички (не е само за момичета). То се провежда в платформата Codeforces и линкът с поканата е:

https://codeforces.com/contestInvitation/78d3aab142454e688f82e5499cfca14632dbaa88

Възможно е участникът първо да избере формат на виртуално състезание с продължителност 5 часа, а след това да продължи да решава, каквото не е решил и да се упражнява без времеви ограничения.  Към края на месец май 2020 г. организаторите ще анализират резултатите. За повече информация вижте писмото за състезатението.


 
Отворено тренировъчно състезание на школа "Олимпийци"

На 22 март 2020 г. (неделя) ще се проведе отворено онлайн тренировъчно състезание за групи C, D и Е. За регистрация за участие и повече инфорамация, посетете http://olimpiici.com/training.html

 
 
Национален кръг на Националната олимпиада по информатика - 2020 г.
 
Важно съобщение: със заповед на МОН за ограничаване на масовите прояви в страната поради епидемичната обстановка се отлага Националният кръг. Очакваме следващо нареждане.

Националният кръг беше планиран да бъде проведен от 13 до 15 март 2020 г. в град Хасково с домакин ПМГ "Акад. Боян Петканчин". Очаквайте допълнителна информация.

Списък на учениците, класирани за участние (по градове)
Страница за олимпиадата в сайта на ПМГ "Акад. Боян Петканчин" - Хасково

 
 
Областен кръг на Националната олимпиада по информатика - 2020 г.
 
Протоколи с окончателните резултатити по групи: A, B, C, D, E.

Състезанието беше проведено на 15.02.2020 г.
Вижте материалите от състезанието на страницата на Националната олимпиада 2020 г.

 
Общински кръг на Националната олимпиада по информатика - 2020 г.
 
Вижте материалите от състезанието на страницата на Националната олимпиада 2020 г.
 


 


 

Програмист ще ставам аз!
Сайт за националните състезания по информатика за ученици