Програмист ще ставам аз!


XXX.  "Зимни математически състезания"
Велико Търново, 3 - 5 март 2011 г.


Група А (11 - 12 клас)

Група B (9 - 10 клас)

Група С (7 - 8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4 - 5 клас)
Сайт за националните състезания по информатика за ученици