Програмист ще ставам аз!


 

 
 
Международен есенен (IATI) и национален есенен (НЕТИ) турнири по информатика, Шумен 2021 г.
 
 
Резултати от проверяващата система:
Първи състезателен ден: A, B.
Общо за първия и втория състезателен ден: A, B.
Национален турнир: C, D, E.
 
Класиране за IATI: A, B.
Протоколи за класиране на НЕТИ: A, B, C, D, E.
Протоколи за класиране на НЕТИ момичета: A, B, C, D, E.
Класиране за BOI 2021
 
Преводи на задачите
 
Група А първи ден:
Анализи на задачите: A11_Heaps, A12_Miners, A13_News
Тестове и авторски решения: A11_Heaps, A12_Miners, A13_News
 
Група A втори ден:
Анализи на задачите: A21_Hint, A22_Delivery, A23_Rabbit
Тестове и авторски решения: A21_Hint, A22_Delivery, A23_Rabbit
 
Група B първи ден:
 
Група B втори ден:
 
Група C:
Задачи: C1_hacks, C2_price, C3_rect
Тестове и авторски решения: C1_hacks, C2_price, C3_rect
 
Група D:
Задачи: D1_queue, D2_divide, D3_third
Тестове и авторски решения: D1_queue, D2_divide, D3_third
 
Група E:
Задачи: E1_garden, E2_binding, E3_line
Тестове и авторски решения: E1_garden, E2_binding, E3_line
 
Международният есенен турнир се проведе от 23 до 28 ноември 2021 г. Националният есенен турнир - от 26 до 28 ноември 2021 г. Международният турнир е с два състезателни дни (26 и 27 ноември - петък и събота), а Националният турнир има един състезателен ден (27 ноември - събота), като състезанието на Националния турнир е с общи задачи с втория състезателен ден на Международния турнир при възрастовите групи A и B. Учениците от България, които имат право и желаят да участват в младшата група на Международния турнир, трябва да бъдат регистрирани в група B за Националния турнир. Участници в младшата група на Международния турнир трябва да са родени през 2006 г. или по-млади.

Поради влошената епидемична обстановка се налага и двата турнира да бъдат проведени дистанционно.
 
Съгласно решение на Националната комисия (извадка от протокол номер 1 от 18.11.2021 г.):
 
  • Националният есенен турнир по информатика ще се проведе дистанционно и състезателите ще работят самостоятелно от вкъщи.
  • На турнира ще се използва системата BOS, разработвана от Петър Петров и колектив, като в нея са включени допълнителните опции за включване на камерата на лаптопа и за наблюдаване на екрана на състезателя.
  • Отпадна използваното досега ограничение за компютрите на състезателите да имат достъп само до IP адреса на състезателната система.
  • За групи E, D и C ще се проведе тренировъчно състезание във вторник (23 ноември) от 17:00 до 19:00 часа.
  • Тренировъчното състезание (Practice session) за групи B и A ще се проведе (както е обявено в програмата на IATI) в четвъртък (25 ноември) от 14:00 до 16:00 часа.

Правила за дистанционно провеждане
Данни за оценявашата система
Упътване за започване работата със състезателната система

Покана за българските участници в Международния турнир
Сайт на ППМГ "Нанчо Попович", училище-домакин на Националния есенен турнир, където ще намерите актуална информация за състезанието.
Писмо от РУО Шумен за Националния турнир
Образци на заявки за регистрация в Националния турнир
Образец на декларация за информираност и съгласие
Регламент за провеждане на националните турнири по информатика
Квоти за участие в националните турнири за 2021-2022 г.
 
Сайт за националните състезания по информатика за ученици