Програмист ще ставам аз!


 

 
 
Международен есенен (IATI) и национален есенен (НЕТИ) турнири по информатика, Шумен 2020 г.
 
Резултати от проверяващата система за тренировъчната сесия: A, B.
Резулати от проверяващата система за първия състезателен ден: A, B.
Резулати от проверяващата система за втория състезателен ден: A, B, C, D, E.
 
 
Класиране на IATI: A, B.
Официални проколи от НЕТИ: A, B, C, D, E.
Грамоти за момичета от НЕТИ: A, B, C, D, E.

 

Международният есенен турнир е планиран да се проведе от 19 до 22 ноември 2020 г. Националният есенен турнир според календарния план трябва да бъде от 20 до 22 ноември 2020 г. Международният турнир ще бъде с два състезателни дни (20 и 21 ноември - петък и събота), а Националният турнир ще има един състезателен ден (21 ноември - събота), като състезанието на Националния турнир ще бъде с общи задачи с втория състезателен ден на Международния турнир при възрастовите групи A и B. Учениците от България, които имат право и желаят да участват в младшата група на Международния турнир, трябва да бъдат регистрирани в група B за Националния турнир.
Поради влошената епидемична обстановка се налага и двата турнира да бъдат проведени изцяло дистанционно. Участниците от страната ще се състезават в определеното за техния регион училище. РУО Шумен ще бъде символичен домакин и ще извърши регистрацията на участниците за Националния турнир според определените квоти. Срокът за регистрация и за двата турнира е 15 ноември 2020 г.
Предвид динамично променящата се обстановка възможни са промени от всякакъв вид, включително и отлагане на турнирите. Следете съобщенията тук.
С решение на научния комитет на Международния турнир се разрешава на желаещите участници в Международния турнир да проведат първия състезателен ден вкъщи. Това не изключва и провеждането му в компютърна зала в училище, школа и пр., ако в съответния регион има определена такава.
За втория състезателен ден на Международния турнир българските участници имат избор - да го проведат вкъщи и тогава за тях няма да се зачита участие в Националния есенен турнир или да го проведат на определеното за региона място от училището-координатор за провеждане на Националния турнир и тогава участието им ще се зачита и за двата турнира: за Международния турнир и за Националния турнир. Според санитарните разпоредби, учениците, които са поставени под карантина, могат да участват само от вкъщи, т.е. карантинираните не се допускат за Националния турнир.
Отговорниците за провежадането на състезанието по региони ще имат задължението при получаване на логините и паролите за състезателната система да уредят индивидуланото им предаване на състезателите, които ще работят от вкъщи за първия и втория ден на Международния турнир, както и предварително да съдействат на тези състезатели за ограничаване достъпа до само един IP адрес, както е описано в инструкциите.
 
 
Сайт за националните състезания по информатика за ученици