Програмист ще ставам аз!


XV.  Есенен турнир "Джон Атанасов"
27 - 29 ноември 2015 г.


Група А (11 - 12 клас)

Група B (9 - 10 клас)

Група С (8 клас)

Група D (6 - 7 клас)

Група E (4 - 5 клас)
Сайт за националните състезания по информатика за ученици