Програмист ще ставам аз!


XII.  Есенен турнир "Джон Атанасов"
23 - 25 ноември 2012 г.


Група А (11 - 12 клас)

Група B (9 - 10 клас)

Група С (7 - 8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4 - 5 клас)
Сайт за националните състезания по информатика за ученици