Програмист ще ставам аз!


XI. Национална школа по информатика
Ямбол, 6 - 12 септември 2011 г.

Домакин на школата - МГ "Атанас Радев"

Програма на школата за 6 клас
Програма на школата за 7 клас
Програма на школата за 8 клас
Програма на школата за 9-10 клас
Учебна програма на Националните школи по информатика
Списък на учениците, участвали в школата
Предадени домашни работи

Разработки на преподаватели от школата

Пламенка Христова

Младен Манев

Контролно състезание за 6 клас


Контролно състезание за 7 клас


Контролно състезание за 8 клас


Контролно състезание за 9-10 клас (група B)


Контролно състезание за 9-10 клас (група A)


Отборно състезание
          Линейни неравенства, Релеф, Бяло, зелено, червено, Иван Салабашев и Съединението на България,
          Ягоди, Сборник, Кока-Кола, Преливане, Равновесни позиции, Игра                
Сайт за националните състезания по информатика за ученици