Програмист ще ставам аз!


X. Национална школа по информатика
Хасково, 21 - 28 февруари 2009 г.

Домакин на школата - ПМГ "Акад. Боян Петканчин"

Програма на школата
Конспекти за входно ниво
Списък на учениците, участвали в школата

Резултати от проведените входни нива

Контролни състезания за 6 клас

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за група CX

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за група CY

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за група BX

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за група BY

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за група AX

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за група AY

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Отборно състезание
Сайт за националните състезания по информатика за ученици