Програмист ще ставам аз!


           
                       XXXVII.  Национална олимпиада
                       по информатика - 2021 година


 
 
 
Национален кръг на Националната олимпиада по информатика, 2021 г.
 
 
Претестване за зад. E4.
 
Бяха установени няколко некоректни теста, поради което бе извършено претестване с коректни тестове. В новото класиране има съвсем малки различния в сравнение с предишното: първите трима състезатели в група E не се променят; места 4 и 5 се разменят и след 9-тия в класирането има следващи малки размествания.
 
 
Новите тестове за зад. Е4 trip.
Новите резултати от проверяващата система за втория състезателен ден: E
Новият протокол за група E.
Новият протокол за грамотите за момичета в група E.
 
Официални протоколи:
 
Класиране по групи: A, B, C, D, E.
Грамоти за момичета: A, B, C, D, E.
Разширени национални отбори: младша възраст, старша възраст, момичета
Лауреати на Националната олимпиада
 
 
Резултати от проверяващата системата за двата дни: AB, C, D, E.
 
Втори състезателен ден
 
Резултати от проверяващата система:  AB, C, D, E.
Събмити на състезателите:  AB, C, D, E.
Условия на задачите:
    AB: coctails, periods, submarine
    C: perm, gnom, mono
    D:
crack, herd, diag
    E: trip, border, triplets
Архиви с тестове и авторски решения:
 
Първи състезателен ден
 
Резултати от проверяващата система:  AB, C, D, E.
Събмити на състезателите:  AB, C, D, E.
Условия на задачите:
    AB: sets, relef, stacklang
    C: plan, cosums, builder
    D: maxc, major, beatiful
    E: seq, buses, solitair
е
Архиви с тестове и авторски решения:
 
 
Националният кръг се провежда с два състезателни дни на 13 и 14 март 2021 г. (събота и неделя) с начало 9:00 часа.  Учениците се състезават по региони и работят в контролирана среда с наличие на квестори. Националната комисия поддържа компютърна проверяваща система, чрез която всеки състезател изпраща своите решения по време на състезанието. Организацията за провеждането е подобна на областния кръг.

Регламент на Националната олимпиада по информатика
Списък на допуснатите участници по градове
Писмо до училищата-координатори
Указания за отговорниците в местата на провеждане
 
Приложение 1. Указания за ограничаване достъпа до интернет чрез рутер и за компютър с Линукс.
Приложение 2. Указание за ограничаване достъпа до интернет за компютър с Windows.

 
 
 
 
Областен кръг на Националната олимпиада по информатика,
6 февруари 2021 г. от 13:00 часа
 
Протоколи с класирането: A, B, C, D, E.
 
Съгласно т. 4.3. на регламента, момичета, класирани в група C за националния кръг, могат по свое желание да се състезават в група A или B на националния кръг, с цел класиране за разширения отбор за EGOI. Това трябва да се заяви до 16 февруари с декларация от родител. При това се загубва възможността за класиране в група C.
 
Резултати от проверяващата система: A, B, C, D, E.
Условия на задачите: A.pdf, B.pdf, C.pdf, D.pdf, E.pdf.
Тестове и авторски решения: A.zip, B.zip, C.zip, D.zip, E.zip.
Решения на участниците: A_source.zip, B_source.zip, C_source.zip, D_source.zip, E_source.zip.
 
Школа "Олимпийци" предлага безплатен онлайн анализ на задачите от НОИ 2 в неделя,
7 февруари.
За подробности вижте: https://olimpiici.com/blog/2021-noi2-analiz.html
 
Областният кръг се проведе на 6 февруари (събота) с начало 13:00 часа.  Беше организиран по региони в определени училища едновременно в цялата страна. Учениците работят в контролирана среда с наличие на квестори. Националната комисия поддържаше компютърна проверяваща система, чрез която всеки състезател изпраща своите решения по време на състезанието. Националната комисия подготви темите за областния кръг, които бяха достъпни за състезателите чрез компютърната система за дистанционно провеждане на състезанието.
 
 
Указания за отговорниците по регионите
Приложение 1. Образвец на таблица със списък на състезателите от регион (.xlsx)
Приложение 2. Указания за ограничаване достъпа до интернет чрез рутер и
за компютър с Линукс
Приложение 3. Указание за ограничаване достъпа до интернет за компютър с Windows
За проба за достъпа до състезателната система: влизате в https://noibg.com с име T001 и парола T001
При неограничен достъп до интернет, не е възможно след въвеждане на името и паролата да влезете в състезателната система.
 
 
 
 
Общински кръг на Националната олимпиада по информатика, 2021 г.
 
Примерни теми, подготвени от Националната комисия за
общинския кръг на олимпидата по информатика, по възрастови групи:

A, B, C, D, E и всичките теми в общ архив
 
Тестове и авторски решения:  A.zip, B.zip, C.zip, D.zip, E.zip.
 
Националната комисия публикува тук (и в сайта keleved.com) в 14:00 часа на 23 януари 2021 г. (събота) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните тук теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден. Всяка училищна комисия има правото да избере начина на провеждането му, съобразен със заповедите на МОН и на Министерството на здравеопазването.
Ново:  Според последната заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-20/15.01.2021 г. (виж https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-16-yanuari-se-promenyat-chast-ot-protivoepidemi/) за изменение на предишните заповеди се разрешава от 16.01.2021 г. присъственото провеждане в училищата на "областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда" (т. I, 1, з). Това дава възможност за общинския кръг на олимпидата по информатика да бъде проведен присъствено в зали по училищата на 23 януари от 14:00 часа. Разбира се, начинът на провеждането се определя от съответната училищна  комисия и ако тя може да го организира с достатъчно гаранции за честно  провеждане от вкъщи за учениците си, може да приеме и варианта "от вкъщи".
Съгласно заповед от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазаването за измението и допълнение на заповед от 25.11.2020 г. беше удължен срокът за прилагане на противоепидемичните мерки до 31 януари 2021 г. Остава в сила заповедта на МОН от 2.12.2020 г., съгласно която общинските кръгове трябва да бъдат проведени до 2 седмици преди областния кръг.
Предишното съобщение тук беше:
Съгласно план-графика на МОН, Общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябва да бъде проведен до 10 януари 2021 г.  Националната комисия изготвя теми, които могат да бъдат използвани при желание от страна на организаторите (училищните комисии)  за провеждане на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват темите на Националната комисия, трябва задължително да проведат състезанието от 9:00 часа на 10 януари 2021 г. Темите ще бъдат публиквани в Инфос и в keleved.com в 8:30 часа на 10 януари 2021 г. (неделя).
Тези училищни комисии, които ще използват собствени теми за общинския кръг могат да проведат общинския кръг на дата преди 10.01.2021 г. или ако е на 10.01.2021 г., могат да изберат удобен за тях начален час.

Регламент на Националната олимпиада по информатика
 
За подробности относно провеждането в град София на общинския кръг по информатика, вижте заповедта на РУО София-град и съобщението в Sofiacode.
 
 
Сайт за националните състезания по информатика за ученици