Програмист ще ставам аз!


           
                       XXXIV.  Национална олимпиада
                       по информатика - 2018 година


Национална олимпиада по информатика - Национален кръг,
16 - 19 март 2018 г., Стара Загора

Протоколи за окончателното класиране по групи: A, B, C, D, E.
Общо класиране в група А и B, Лауреати, Разширени отбори: младши, старши.
Резултати от тестващата система.

Условия на задачите: Първи ден: AB, C, D, E. Втори ден: AB, C, D, E.
Сорсове на участниците: Първи ден: AB, C, D, E. Втори ден: AB, C, D, E.
Тестове и авторски решение: Първи ден: AB, C, D, E. Втори ден: AB, C, D, E.

Списък  по градове на участниците в Националния кръг.
Писмо от РУО Стара Загора.
Информация от сайта на ППМГ "Гео Милев":  http://www.pmgsz.org/

 

Национална олимпиада по информатика - Областен кръг,  17 февруари 2018 г.

Протоколи с окончателното класиране по групи: A, B, C, D, E

Теми по групи: A, B, C, D, E

Данни за проверяващата система и времеви ограничения.

Предварителни подробни резултати от проверката: A, B, C, D, E.

Бележки към предварителните резултати:

1. Пояснение към символите в таблиците:

+ означава успешен тест; W е грешен отговор; Т е превишаване на Time Limit;
R е run time error; C е грешка при компилиране

2. Ред на компилиране, докато се получи безгрешна компилация:
g++ -O2 -std=c++11; g++ -O2; g++ -O2 -std=c++14; g++ -O2 -std=c++17; g++ -O2 -std=c++98

3. За зад. А1_bin0 е премахнат първоначално обявеният тест номер 13, поради открита грешка в него.

4. За зад. B3_codes е променено авторовото решение, което рефлектира само в отговора на последния
от предварително обявените тестове. Новото авторско решение може да видите тук.

Тестове и авторски решения: A, B, C, D, E.

Общ архив с работите на участниците.

Съобщения и отговори на често задавани въпроси по време на състезанието:

1. Проверяващата система ще поддържа следните версии на езика: C++, C++98, C++11, C++14 и C++17.

2. За задача A3 - няма водещи нули в записа на числото А.

3. За задача C3 - процесът на "сучене" и "цапане" спира веднага щом за първи път се
достигне тегло, равно или по-голямо от N.

-----

Областният кръг на Националната олимпиада по информатика се проведе  на 17 февруари 2018 г. (събота) с начало в 9:00 часа, едновременно в цялата страна. Темите, съставени от Националната комисия, които са задължителни за Областния кръг, бяха публикувани в 8:30 часа в деня на състезаниято. Проверката на решенията бе извършена от Националната комисия.

Указание за организаторите.
Файлове образци: grad.xls, grad.zip

 

Национална олимпиада по информатика - Общински кръг, 6 януари 2018 г.
 
Теми, подготвени от Националната комисия: A, B, C, D, E.
Тестове и авторски решения: A.zip, B.zip, C.zip, D.zip, E.zip.
Инструкция за ръчна проверка
Примерен чекер, написан от Павлин Пеев
 
Система за проверка noi.pesho.org, написана от Марин Шаламанов и Петър Петров
(Първо трябва да въведат име на град или училище, като може и тестово име. След това се отваря страница, където е описано как трябва да бъде структуриран архивът и с каква команда се компилира)
 
Съгласно план-графика на МОН за провеждане на ученическите олимпиади за уч.2017-2018 г., Общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябва да бъде проведен до 6 януари 2018 г. Националната комисия изготвя теми, които могат да бъдат използвани при желание от страна на организаторите за провеждане на състезанието. Темите са публиквани тук и в сайта keleved.com в 8:30 часа на 6 януари 2018 г. (събота).

Регламент на Националната олимпиада по информатика

Извадки от регламента:

За участие се допускат всички ученици от 4.–12. клас, които се състезават в пет възрастови групи: група А (11.–12. клас), B (9.–10. клас), C (8. клас), D (6.-7. клас) и E (4.–5. клас). Всички ученици, родени през 2003 г., както и по-млади, имат право да участват в група С. Допуска се участие на ученици в по-старша за тях възрастова група. Не се разрешава промяна на възрастовата група за ученик при участието му в различните кръгове на олимпиадата през учебната година.

Разширеният национален отбор старша възраст за участие в международните състезания по информатика се състои от учениците на първите 12 места в общото класиране за групи A и B от националния кръг на олимпиадата по информатика.

Разширеният национален отбор младша възраст за участие в международните състезания се състои от 12 ученици, които са родени след 31.12.2002 година и се определят по реда на класирането в група C от националния кръг на олимпиадата по информатика.

 

Сайт за националните състезания по информатика за ученици