Програмист ще ставам аз!


           
                       XXX.  Национална олимпиада
                       по информатика - 2014 годинаЗаповед на МОН за олимпиадите
Регламент на Националната олимпиада по информатика

Национален кръг
26 - 27 април 2014 г.

Лауреати от Националната олимпиада по информатика

Групи А (11 - 12 клас) и B (9 - 10 клас)

Група C (7 - 8 клас)

Група D (6 клас)
        Колан, Агитки, Красива таблица
        Писма на щастието, Светофар, Звезди

Група E (4 - 5 клас)


Областен кръг
29 март 2014 г.

Решенията на всички участници
Информация за времеви ограничения, ограничения за памет и параметри на проверяващата система

Група А (11 - 12 клас)

Група B (9 - 10 клас)

Група С (7 - 8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4 - 5 клас)

Общински кръг
5 януари 2014 г.

Група А (11 - 12 клас)

Група B (9 - 10 клас)

Група С (7 - 8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4 - 5 клас)

Сайт за националните състезания по информатика за ученици