Програмист ще ставам аз!


XXV.  Национална олимпиада по информатика - 2009 година

Национален кръг
1 - 3 май 2009 г.

Лауреати от Националната олимпиада по информатика

Групи А (11 - 12 клас) и B (9 - 10 клас)

Група С (7 - 8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4 - 5 клас)


Областен кръг
7 март 2009 г.

Решенията на всички участници
Информация за времеви ограничения, ограничения за памет и параметрите на проверяващата система

Група А (11 - 12 клас)

Група B (9 - 10 клас)

Група С (7 - 8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4 - 5 клас)


Общински кръг
25 януари 2009 г.

Пълен архив на състезанието може да намерите тук.

Група А (11 - 12 клас)

Група B (9 - 10 клас)

Група С (7 - 8 клас)

Група D (6 клас)

Група E (4 - 5 клас)

Сайт за националните състезания по информатика за ученици