Програмист ще ставам аз!


           
Летен турнир по информатика, 3 - 5 юни 2022 г.
 
Официални протоколи:

Класиране по групи: ABCDE.
Грамоти за момичета: ABCDE.
 
Резултати от проверяващата система за турнира ABCDE.
 
Резултати от проверяващата система за контролното: CKGK.
 
Условия на задачите от турнира:
 
 
Тестове и авторски решение:
 

Събмити на състезателите:

ABCDE

Условия на задачите от контролното:

CK1_parallelCK2_presentCK3_sequences
GK1_birthdaysGK2
_parallelGK3_presentGK4_sequences

Тестове и авторски решения:

CK1_parallelCK2_presentCK3_sequences
GK1_birthdaysGK2_parallelGK3_presentGK4_sequences

Събмити на състезателите:

CKGK

 
Летният турнир по информатика беше проведен присъствено от 3 до 5 юни 2022 г. в град Стара Загора. Състезателният ден е 4 юни (събота) и едновременно е контролно състезание за трите разширени отбора - старши, младши и момичета. На 5 юни (неделя) се проведе контролно състезание само за младшия разширен отбор и за разширения отбор на момичетата. Състезателите от старшия разширен отбор и от разширения отбор - момичета трябва да бъдат регистрирани в група A. Състезателите от младшия разширен отбор трябва да бъдат регистрирани в група C.
 
Предварителна програма
Списък на регистрираните състезатели
Хранене в стола на ППМГ "Гео Милев" в Стара Загора
Разпределение на състезателите по кабинети
 
Заповед от МОН за изменение на предишна заповед и с новата заповед се осигурява присъственото провеждане на турнира в град Стара Загора
Писмо от РУО Стара Загора
Приложения към писмото
 
Заявка за предварителна регистрация
Сайт за националните състезания по информатика за ученици