Програмист ще ставам аз!


Национален летен турнир по информатика,
7 - 9 юни 2019 г., Русе


Група А (11 - 12 клас)


Група B (9 - 10 клас)


Група C (7 - 8 клас)


Група D (6 клас)


Група E (4 - 5 клас)


История:


Писмо от РУО Русе
Програма
Хотели за настаняване
Образец за декларация за ученик, навършил 16-годишна възраст
Образец за декларация от родител наученик, ненавършил 16-годишна възраст
Заявка - приложение 1 на писмото от РУО
Заявка - приложение 2 на писмото от РУО

 

Сайт за националните състезания по информатика за ученици