Програмист ще ставам аз!


Контролни състезания на разширените национални отбори по информатика - 2021 година

Контролни състезания по информатика, 25 и 26 април 2021 г.
 
 
Втори ден
Резултати от проверяващата система:
 
Условия на задачите:
младша възраст: CK4_pirates, CK5_cheese, CK6_unique
старша възраст: AK4_towers, AK5_qswap, AK6_digits
 
Тестове и авторски решения:
 
Събмити на състезателите: CK2.zip, АК2.zip, GK2.zip
 
 
Първи ден
Резултати от проверяващата система:
 
Условия на задачите:
младша възраст: CK1_archery, CK2_relprimes, CK3_lazy
старша възраст и момичета: AK1_robots, AK2_ctree, AK3_islands
 
Тестове и авторски решения:
 
Събмити на състезателите: CK1.zip, АК1.zip, GK1.zip
 
На 25 април (неделя) и на 26 април (понеделник) от 9:00 часа бяха проведени контролни състезания за разширените национални отбори - младша и старша възраст, и за разширения национален отбор - момичета. Учениците се състезаваха по региони и работиха в контролирана среда с наличие на квестори. Националната комисия поддържаше компютърна проверяваща система, чрез която всеки състезател изпраща своите решения по време на състезанието.
 
Списъци на участниците в разширени национални отбори:
младша възраст, старша възраст, момичета
 
Инструкциите за ограничаване достъпа по интернет са същите, каквито бяха за националния кръг на олимпиадата:
 
Приложение 1. Указания за ограничаване достъпа до интернет чрез рутер и за компютър с Линукс.
Приложение 2. Указание за ограничаване достъпа до интернет за компютър с Windows.
 

Сайт за националните състезания по информатика за ученици